Siebe Vandevoorde, student Netwerkeconomie in het tweede jaar en tevens een krak in GDPR en privacy wetgeving, heeft ons tijdens de online les Logisch Probleemoplossen insight gegeven over de basics hiervan. Wij kregen vervolgens vijf vragen en stellingen die toegelicht moeten worden in een blogbericht.

WELKE PRIVACY GEVOELIGE GEGEVENS ZULLEN NODIG ZIJN VOOR UW SMALL BUSINESS PROJECT?

Bij het in werking zetten van het SBP waar het team en ik samen aan werken zullen enkele privacy gevoelige gegevens gevraagd worden aan de gebruiker van onze service. Dit zal gaan om zowel persoonlijke info, zoals voor- en achternaam, emailadres, telefoonnummer, werkervaring, opleidingsniveau, motivatiebrief en cv, als beeldmateriaal zoals foto’s en video’s.

WAAR ZULLEN DEZE GEGEVENS BEWAARD WORDEN?

Om gegevens veilig op te slaan kan er gebruik gemaakt worden van Excel. Dit lijkt mij een zeer goede optie. Deze bestanden kunnen in Onedrive opgeslagen worden en met verschillende beveiligingsprogramma’s versleuteld worden, zoals Cryptomator.

TOESTEMMING VRAGEN VIA DOUBLE OPT-IN

Het verschil tussen single opt-in en double opt-in is vrij simpel. Bij single opt-in wordt slechts één keer de toestemming aan een gebruiker of klant gevraagd om het gebruik van hun adres toe te laten. Deze gegevens kunnen dan gebruikt worden voor een nieuwsbrief of mail. Bij double opt-in wordt dit twee keer gevraagd. Een voorbeeld hiervan is een bevestigingsmail na een inschrijving.

ENKEL GEGEVENS VRAGEN DIE JE GEBRUIKT

Het vragen van te veel, en vaak irrelevante informatie kan ervoor zorgen dat de gebruiker of klant het platform minder of niet meer vertrouwd. Vraag enkel de gegevens die essentieel zijn voor het volbrengen van de geboden diensten.

ZORG ERVOOR DAT UW DOCUMENT AANPASBAAR IS

Door de tijd heen, zult u vaak uw documenten moeten aanpassen. Dit neemt verschrikkelijk veel tijd in beslag wanneer u telkens het volledige document moet herschrijven of hermaken. Zorg er dus voor dat het document bewerkt kan worden voor mogelijke aanpassingen doorheen het proces.

TERUGBLIK

De zaken die besproken werden door Siebe waren heel leerrijk. Hoewel sommige van de besproken onderwerpen en gegeven tips voor de hand leken te liggen, zou ik er zelf misschien niet aan gedacht hebben tijdens de opstart van het SBP.

Bedankt Siebe, Ik heb veel geleerd uit uw presentatie.