To make a difference.

Auteur: David Raman

Bnp Paribas Fortis vs. Bitcoin

De opkomst van de cryptowereld, en de constante integratie ervan in onze dagelijkse levens brengt een boel voor- en nadelen met zich mee. De nadelen zijn echter voornamelijk gevoeld door gecentraliseerde financiële instituties.

Dat cryptomunten concurreren met financiële instituties is reeds een geweten feit. Banken worden bang van de bijna grenzeloze mogelijkheden die een gedecentraliseerde online wallet ons in staat stelt om te doen. Beperkingen bij kapitaalopslag en geldtransacties zorgen voor enige regulatie door banken. Met een blockchain valt de nood aan een bank weg, en dus deze regulatie ook.

Ik ben onlangs echter verschoten door een onverwacht telefoontje van mijn contactpersoon bij Fortis. Zij vertelde me dat er binnen Fortis een nieuw beleid is. Dit beleid stelt dat het gebruik van een zichtrekening als tussenrekening om transacties te doen naar cryptowallets, of het aankopen van cryptomunten verboden is. Ik was verbaasd door dit zogenaamd nieuwe beleid, en vond het zeer moeilijk om hier verdere informatie over te verkrijgen. Na enkele telefoontjes met mijn contactpersoon bij Fortis bleek dat zelf zij mij geen verdere info hierover kon geven. Mijn ergernis blijkt tevens gedeeld te zijn door anderen. Ik heb op een forum van Fortis de ervaring en mening van anderen over deze situatie gelezen. K (Cryptomunten aankopen lukt niet meer | Community BNP Paribas Fortis, z.d.)

Ondanks mijn verbazing komt dit nieuw beleid niet aan als een verrassing. Het lijkt me dat Fortis de toegang tot de cryptowereld probeert te belemmeren om zo deze revolutie te vermeiden of uit te stellen. Volgens mij is dit een slecht idee geweest. Op deze manier verliest Fortis nog sneller klanten en dit is slecht voor het imago. Een omarming van de revolutie zou mij veel interessanter geleken hebben.

Ik zal zeker en vast geen klant van Fortis blijven door dit beleid. Ik ben teleurgesteld door deze ontwikkeling en de onduidelijkheid hierover. Er wordt zo goed als geen informatie gedeeld hierover, behalve dat het handelen in crypto via Fortis ‘niet mag’. Jammer.

Bron:

Cryptomunten aankopen lukt niet meer | Community BNP Paribas Fortis. (z.d.). Geraadpleegd 11 april 2021, van https://nl.community.bnpparibasfortis.be/kaarten-betalingen-57/cryptomunten-aankopen-lukt-niet-meer-4473

Arduino: Distance Meter

Vertrekkend vanuit het Small Business Project ‘Hyre’ probeerde ik me een oplossing te vinden voor de probleemstelling: ‘Hoe zal je een veilige communicatie met klanten realiseren ondanks Covid-19?’ Na lang zoeken naar verschillende mogelijkheden om een Arduino-kit om te zetten in een toestel die de veiligheid van de klant en het Hyre team verzekerd, ben ik aan de slag gegaan.

Via verschillende Youtube video’s heb ik een toestel in elkaar gestoken dat de afstand meet via geluidsgolven en op basis van LED-lichtjes aantoont of deze afstand Corona-proof is.

De bedoeling is dus om tijdens een gesprek met een mogelijke klant dit toestel tussen ons en de klant te plaatsen en zo te zorgen voor een veilige afstand tijdens de communicatie. Hiernaast wordt de data opgeslagen op mijn laptop, waardoor er nadien kan nagegaan worden of de veilige afstand behouden is doorheen het gesprek.

Ik heb online verschillende codes bekeken en deze aangepast naar mijn wensen. De code staat op het einde van dit bericht uitgeschreven.

De code zorgt ervoor dat bepaalde LED’s stoppen met branden van zodra de afstand die gemeten wordt kleiner is dan een bepaalde waarde. Hierdoor is het heel duidelijk vanaf wanneer we ver genoeg van elkaar zijn. Indien de rode lampjes branden duidt dit op een te kleine afstand. Indien de gele lampjes branden duidt dit op een goede afstand volgens de Corona regels, maar men moet opletten om niet dichterbij te komen. Indien de groene lampjes branden duidt dit op een veilige afstand.

Om de data bij te houden heb ik Coolterm gebruikt. Dit is een seriële poort applicatie waar de data die opgenomen wordt door het toestel opgeslagen wordt.

Ik ben tevreden met het resultaat. Ik ga nog kleine aanpassingen toevoegen zoals een manier om de tijd te meten, waardoor we met de data kunnen zien wanneer er precies een te korte afstand zou geweest zijn.

Code:

const int trig = 12;
const int echo = 13;

const int LED1 = 8;
const int LED2 = 7;
const int LED3 = 6;
const int LED4 = 5;
const int LED5 = 4;
const int LED6 = 3;
const int LED7 = 2;

int duration = 0;
int distance = 0;

void setup()
{
pinMode(trig , OUTPUT);
pinMode(echo , INPUT);

pinMode(LED1 , OUTPUT);
pinMode(LED2 , OUTPUT);
pinMode(LED3 , OUTPUT);
pinMode(LED4 , OUTPUT);
pinMode(LED5 , OUTPUT);
pinMode(LED6 , OUTPUT);
pinMode(LED7 , OUTPUT);

Serial.begin(9600);

}

void loop()
{
digitalWrite(trig , HIGH);
delayMicroseconds(1000);
digitalWrite(trig , LOW);

duration = pulseIn(echo , HIGH);
distance = (duration/2) / 28.5 ;
Serial.println(distance);

if ( distance >= 20 )
{
digitalWrite(LED1, LOW);
}
else
{
digitalWrite(LED1, HIGH);
}
if ( distance >= 50 )
{
digitalWrite(LED2, LOW);
}
else
{
digitalWrite(LED2, HIGH);
}
if ( distance >= 80 )
{
digitalWrite(LED3, LOW);
}
else
{
digitalWrite(LED3, HIGH);
}
if ( distance >= 110 )
{
digitalWrite(LED4, LOW);
}
else
{
digitalWrite(LED4, HIGH);
}
if ( distance >= 130 )
{
digitalWrite(LED5, LOW);
}
else
{
digitalWrite(LED5, HIGH);
}
if ( distance >= 150 )
{
digitalWrite(LED6, LOW);
}
else
{
digitalWrite(LED6, HIGH);
}
if ( distance >= 170 )
{
digitalWrite(LED7, LOW);
}
else
{
digitalWrite(LED7, HIGH);
}
}

PWC pitches

Wednesday, December 9th I joined the online PWC event. Here, 11 start-ups in HR pitched their business. During the event, the people who watched could fill in forms after each pitch in order to give feedback to the pitchers. Because of the interactive nature, the event was actually really fun to attend.

As a learning entrepreneur, I was really interested in the way these people runned their business, what their ‘why’ was, how they handled it and I always strive to learn more about pitching by watching others do it.

During the event, I came to realize a lot of these start-ups were already operating internationally, which gave me an immense understanding of how quickly a business could grow.

although the insights I acquired from this event were ashtonishing, I found the pitches themselves rather basic. But I remember when pitching online, it is not as easy to display an entertaining ‘performance’.

I am happy to have attended this event. I learned a lot and it was a fair source of motivation and inspiration.

Start@K Pitchavond

Een paar weken geleden hebben het team en ik ons ingeschreven voor de Pitchavond van Start@K op 19 november, die online door ging. We zijn al een tijdje bezig met het uitwerken van onze Small Business Project genaamd HYRE, een online rekruteringsplatform waarbij we aan de hand van een app rekruteerders en sollicitanten samenbrengen. Dit concept zouden we pitchen en de jury, bestaande uit verschillende ondernemers, coaches, etc. zou ons daarna feedback geven. De jury zou dan ook uit de teams die gepitched hebben een selectie maken en de geselecteerden krijgen dan toegang tot HangarK.

Ondanks de gezonde stress, ging het pitchen vlot. Tijdens de Q&A stelde de jury vragen in verband met reeds bestaande concurrentie en onze USP. Na een kort overleg van de jury werd er feedback gegeven en werden de geselecteerden vermeld. Jammer genoeg werden wij niet geselecteerd, maar de feedback die we ontvingen was buitengewoon positief en constructief.

Ondanks het niet geselecteerd worden, zijn we nog steeds vastberaden. We hebben gehoord waar we moeten aan werken om te verbeteren en wat al goed zat. We zijn momenteel druk bezig met het brainstormen en onderzoeken van de markt. We houden ons hoofd omhoog en kijken positief naar wat de toekomst zal brengen.

Voor het verlaten van de online sessie heb ik de geselecteerden gefeliciteerd en de jury bedankt. Het was een enorm leerrijke ervaring en ik kijk ernaar uit om dit vaker te doen.

SBP door de bril van GDPR

Siebe Vandevoorde, student Netwerkeconomie in het tweede jaar en tevens een krak in GDPR en privacy wetgeving, heeft ons tijdens de online les Logisch Probleemoplossen insight gegeven over de basics hiervan. Wij kregen vervolgens vijf vragen en stellingen die toegelicht moeten worden in een blogbericht.

WELKE PRIVACY GEVOELIGE GEGEVENS ZULLEN NODIG ZIJN VOOR UW SMALL BUSINESS PROJECT?

Bij het in werking zetten van het SBP waar het team en ik samen aan werken zullen enkele privacy gevoelige gegevens gevraagd worden aan de gebruiker van onze service. Dit zal gaan om zowel persoonlijke info, zoals voor- en achternaam, emailadres, telefoonnummer, werkervaring, opleidingsniveau, motivatiebrief en cv, als beeldmateriaal zoals foto’s en video’s.

WAAR ZULLEN DEZE GEGEVENS BEWAARD WORDEN?

Om gegevens veilig op te slaan kan er gebruik gemaakt worden van Excel. Dit lijkt mij een zeer goede optie. Deze bestanden kunnen in Onedrive opgeslagen worden en met verschillende beveiligingsprogramma’s versleuteld worden, zoals Cryptomator.

TOESTEMMING VRAGEN VIA DOUBLE OPT-IN

Het verschil tussen single opt-in en double opt-in is vrij simpel. Bij single opt-in wordt slechts één keer de toestemming aan een gebruiker of klant gevraagd om het gebruik van hun adres toe te laten. Deze gegevens kunnen dan gebruikt worden voor een nieuwsbrief of mail. Bij double opt-in wordt dit twee keer gevraagd. Een voorbeeld hiervan is een bevestigingsmail na een inschrijving.

ENKEL GEGEVENS VRAGEN DIE JE GEBRUIKT

Het vragen van te veel, en vaak irrelevante informatie kan ervoor zorgen dat de gebruiker of klant het platform minder of niet meer vertrouwd. Vraag enkel de gegevens die essentieel zijn voor het volbrengen van de geboden diensten.

ZORG ERVOOR DAT UW DOCUMENT AANPASBAAR IS

Door de tijd heen, zult u vaak uw documenten moeten aanpassen. Dit neemt verschrikkelijk veel tijd in beslag wanneer u telkens het volledige document moet herschrijven of hermaken. Zorg er dus voor dat het document bewerkt kan worden voor mogelijke aanpassingen doorheen het proces.

TERUGBLIK

De zaken die besproken werden door Siebe waren heel leerrijk. Hoewel sommige van de besproken onderwerpen en gegeven tips voor de hand leken te liggen, zou ik er zelf misschien niet aan gedacht hebben tijdens de opstart van het SBP.

Bedankt Siebe, Ik heb veel geleerd uit uw presentatie.

Multiple Timeframe Analysis

Hi,

A few days ago, I wanted to learn new trading and investing strategies. So I went online and I started exploring what other traders use in order to determine their entry in a trade and which mistakes to avoid. After watching and studying a couple of videos on Youtube, I already gained a significant amount of insight. I could not wait for the market to reopen and to test my new knowledge. That’s when I saw a video titled ‘Multiple Timeframe Analysis’. I was intrigued. Those three words seemed familiar and clear, but I could not imagine what it meant exactly. So, I took my pen and paper, and started watching videos concerning multiple timeframe analysis. The study went on for a few hours until I was finally satisfied with my understanding of the topic.

November 12th. The first day I was going to try out these new strategies. I wanted to find trades which I can hold for hours, days or even weeks. Naturally, I started screening stocks in order to find uptrends, bullish patterns, etc. I came up with quite a watchlist. At the end of the day, I hadn’t taken a single trade yet. But I had narrowed down my watchlist to just 2 stocks: RIOT (Nasdaq) and AWH (Nasdaq). Because this was a strategy test, I bought both stocks with fairly small amounts of money. The market closed, and I went to bed. I was confident and relaxed. I trusted my understanding of the multiple timeframe analysis strategy.

Today, November 13th, I woke up and had online classes to attend. During these classes, I kept one eye on my laptop and one on my monitor, which showed the charts of my watchlist. As soon as the pre-market opened, I started following what happened with the prices. I was baffled. Everything that happened with the price was predicted by my analysis from the day before. I couldn’t believe it. My two stocks were slowly but steadily climbing the ladder and showing signs of resistance where I predicted they would be.

Right before market close, I sold my RIOT stocks, but I kept AWH. I usually don’t hold stocks over the weekend, but this time, the faith I had in my analysis was stronger than ever. At the end of the day, I can say I am quite satisfied with todays gains from yesterdays entries.

I really enjoyed learning a new trading strategy and even more so testing it in the market. I will certainly be using multiple timeframe analysis on a daily base and keep sharing my gains and losses.

Thank you and as always,

Stay tuned!

Time Tracking

Hello there,

Let me tell you something about the lesson we had about ‘Time Tracking’ and how we were able to effectively track our time.

During class, as the teacher was assigning new tasks, a couple of students remarked they did not have enough time to do all the tasks we had to fulfill. They stated it was too much. The teacher smiled and asked the students precisely how much time was required for each individual task and how much time they spent. None of the students could answer this question and the teacher decided to show us a few methods of tracking time and the benefits it has.

She showed us how to track our time with Excel, how to use Toggl, etc. But then she asked us to bring an object with us for the next lesson. We did as she said and we all brought our own 3D object.

We had to place stickers on each side of the object with courses or activities written on it. From now on, when we wanted to work on a certain activity, we could turn the object with the sticker with that particular activity on top, so we would remind ourselves what we were working on, and not get distracted.

I used a deck of cards as object and on the stickers I wrote my different classes and personal projects. Although it quite interesting to try out, I will not be utilizing this method. I always tend to make a schedule of my day or week and it has proven very effective, so I will be using that method.

Everyone works different and needs to find his or her own way of tracking time.

Thank you!

‘Alea iacta est’

Hello! My very first blog has been created and is almost ready to be used. From now on, you will be able to follow me and my journey as an entrepreneur and investor. Feel free to contact me when having questions or feedback and be sure to comment them on my posts.

If you want to learn more about me: Click here

Stay tuned!

© 2021 David Raman

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑