Ik heb op 1 mei 2021 het genoegen gehad om deel te nemen aan de internationale Hackaton empower event. Hier werden studenten van overal op de wereld in groepjes gestoken met als doel een oplossing te vinden voor energie armoede.

we hebben in onze groep samen met een coach, een klasgenoot en twee Italiaanse studenten onze kennis met elkaar gedeeld over deze topic en we zijn begonnen met brainstormen. Al snel kwamen we achter de realisatie dat energie een basisbehoefte is en voor iedereen beschikbaar gesteld dient te worden.

Hoe gingen we dit aanpakken? We hebben met virtuele post-its gewerkt en verschillende ideeën op een bord geplaatst, onderling gestemd en een idee uitgewerkt. Na een tijdje begonnen we te merken dat er nog tekortkomingen waren. Uiteindelijk door verschillende ideeën samen te voegen zijn we bij ons afgewerkt concept uitgekomen.

Ons concept is een mengeling van Agro-PV en Rent your roof (concept 1 op de illustratie) . Wat wij uitgewerkt hebben is een systeem waarbij landbouwers hun land beschikbaar stellen om zonnepanelen op te plaatsen. Deze zonnepanelen en de energie die deze genereren zouden eigendom zijn van de initiële investeerders. De ‘shares’ of eigendomsrechten van deze panelen zouden verkocht kunnen worden, en zo zou energie terecht kunnen komen bij mensen die hier niet zoveel van hebben. Deze mensen kunnen dan beslissen om deze energie zelf te gebruiken, of om deze te verkopen.

Er is zeker nog veel uitwerking en finetuning nodig, maar de ervaring was verrijkend. Het verwerven van internationale visies is enorm waardevol en de uitbreiding van mijn netwerk is zeker welkom.

Ik dank de organisatie en mijn team.